• Google
  • Baidu
  • Wyszukiwanie w witrynie
Kategoria:

British Broadcasting Corporation (BBC), założona w 1922 roku, jest finansowaną przez rząd, ale niezależnie zarządzaną organizacją mediów publicznych, a także największym i jednym z wiodących na świecie nadawców informacyjnych w Wielkiej Brytanii. Oprócz tradycyjnej działalności medialnej BBC zajmuje się także wydawaniem książek, dystrybucją gazet, nauczaniem języka angielskiego, występami symfonicznymi i informacjami internetowymi.

Na długo przed założeniem BBC w Wielkiej Brytanii działalność nadawczą zajmowało wiele prywatnych firm. Zgodnie z ustawą o radiu z 1904 r. za wydawanie koncesji na nadawanie odpowiadała Poczta Brytyjska. Jednak w 1919 r. Poczta zawiesiła wydawanie nowych koncesji po tym, jak wojsko złożyło skargę, że nadmierna działalność nadawcza powoduje zakłócenia w jej łączności. Posunięcie to doprowadziło do gwałtownego zmniejszenia liczby brytyjskich stacji radiowych na początku lat dwudziestych XX wieku, a publiczne wezwania do utworzenia państwowej stacji radiowej stawały się coraz głośniejsze.

W tym celu specjalna komisja złożona z producentów odbiorników radiowych ostatecznie zaproponowała plan po miesiącach badań i dyskusji, co później dało początek British Broadcasting Corporation (BBC).

pl_PLPolski